Vyhledávání

Centrum baroka

  • středa, 15 červen 2016
  • Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

V následujícím článku se dozvíte o poslání a působnosti nově zřizovaného Centra baroka v Mariánské Týnici.

Centrum baroka


Centrum baroka sídlí v budově bývalého cisterciáckého probošství, jehož projektantem byl jeden z nejvýznamnějších barokních architektů – Jan Blažej Santini-Aichel, kde sídlí též příspěvková organizace Plzeňského kraje – Muzeum a galerie severního Plzeňska.
Centrum baroka se ve svém programu zaměřuje na tři priority – poznání, prezentace a péče o specifický obor kulturního dědictví, které patří k základním charakteristikám regionu. Muzeum bude vytvářet studijní zázemí pro poznání baroka, pomáhat při jeho prezentaci a organizovat programy, které budou mít vzdělávací, osvětový a dokumentační ráz.

RSS Facebook

  • logo-mmr-white.svg
    Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
    logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg