Vyhledávání

Za poznáním baroka III - podzimní část

 • středa, 23 říjen 2019
 • středa, 23 říjen 2019
 • Přednášky se konají 25. 9., 9. 10., 23. 10. a 30. 10. 2019, vždy od 17:00.
 • Stará cesta 558, 33101 Plasy, sál SOkA Plzeň-sever

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Vás srdečně zvou na podzimní část III. ročníku z cyklu přednášek „Za poznáním baroka“ o barokní kultuře a umění v podání předních odborníků

cyklus prenasek Baroko 2019 III rocnik Podzim

Program:

Pondělí 25. 9. 2019 od 17:00 
PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal (filolog, judaista; TAMUS — Tachovský archivnický a muzejnický spolek, Tachov)
Židé v baroku: změny v židovské epigrafice po třicetileté válce, barokní židovské náhrobky, venkovské barokní synagogy

Středa 9. 10. 2019 od 17:00
Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. (muzikolog, pedagog; Katedra hudební výchovy a kultury, FPE ZČU v Plzni, Kolegium pro duchovní hudbu, Klatovy)
Figurální liturgická hudba 17.—18. století v českých zemích. Hudebně liturgický provoz českých klášterů doby baroka a klasicismu a jeho specifika

Středa 23. 10. 2019 od 17:00
PhDr. Marie Hálová (specialista na historické knihovní fondy; Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň)
Dějiny knižní kultury s přihlédnutím k baroku

Středa 30. 10. 2019 od 17:00
PhDr. Irena Bukačová (historička umění, ředitelka muzea; Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.)
Třicet let obnovy barokní památky: Mariánská Týnice 1989-2019 

 

Místo konání: přednáškový sál Státního oblastního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Stará cesta 558

Podzimní část cyklu začíná dne 25. 9. 2019.

Program ke stažení naleznete v příloze.

 

RSS Facebook

 • logo-mmr-white.svg
  Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
  logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
  logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg