Vyhledávání

Vyšla publikace Služebníci a dvořané

Centrum baroka v Mariánské Týnici vydalo publikaci, která na základě archivního výzkumu přináší detailní informace o obrazech zámeckého služebnictva a úřednictva na manětínském zámku za doby hraběnky Marie Gabriely Lažanské z Bukové, rozené Černínové z Chudenic.

Služebníci a dvořané full s bílým obdélníkem

Autorka, PhDr. Irena Bukačová, se již mnoho let zabývá historií Lažanských z Bukové, českého šlechtického rodu, který se významně zapsal do historie západních Čech. Mapuje především osobnost zmíněné hraběnky Marie Gabriely, která svou emancipací, podporou umění a barokních slavností proslula i za hranicemi tehdejšího rakouského mocnářství. Právě hraběnka Marie Gabriela si nechala v letech 1716-1717 namalovat své úřednictvo a služebnictvo. Unikátnost sbírky, která je svým obsahem jedinečná a nemá obdoby, spočívá v tom, že vymalovaní lidé skutečně žili, známe jejich jména a potomci některých stále na Manětínsku žijí.

Ireně Bukačové se na základě podrobného archivního výzkumu podařilo přinést nejen informace o jednotlivých obrazech, ale především všechny dostupné informace ze života namalovaných lidí. Padesátistránková publikace je doplněna fotografiemi všech popisovaných obrazů včetně těch, které zachycují hraběnku Marii Gabrielu a její rodinu.

Centrum baroka po úspěšném cyklu vzdělávacích přednášek touto publikací přináší zajímavý a netradiční pohled na šlechtický dvůr v první polovině 18. století v západních Čechách.

Slavnostní představení publikace proběhlo v sobotu 18. 8. 2018 na zámku v Manětíně v rámci barokní slavnosti.

RSS Facebook

  • logo-mmr-white.svg
    Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
    logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg