kultura

Život v době baroka

Akce se koná 25.06.2017 10:00

Krsy, Environmentální centrum, kostel sv. Vavřince, vstupné dobrovolné

Celodenní akce je vhodná pro širokou veřejnost. Program je plánován od 10:00 do 18:00 hod a zahrnuje komentované prohlídky centra, přednášku historika Libora Marka spojenou s projekcí dokumentu Hrad Švamberk, ukázku barokních mincí a dalších zajímavých artefaktů. Další přednáška přinese zajímavosti na téma "Období baroka se zaměřením na region" a program doplňují soutěž a dílničky pro děti i dospělé s barokní tematikou.

Vrcholem dne bude od 16:30 h koncert barokní hudby v podání sólistky DJKT Venuše Zaoralové Dvořákové s varhaním doprovodem panem Mgr. Vojtěchem Novákem. Koncert se uskuteční v kostele svatého Vavřince v Krsech.

Podrobný program naleznete v příloze.

Pořádá spolek AKTIVITY PRO, o.s. a obec Krsy za finanční podpory Plzeňského kraje.