kultura

Varhanní koncert - Italské vlivy na německou varhanní hudbu

Akce se koná 2. 8. 2017 18:00

Úterý, kostel sv. Jana Křtitele, vstupné dobrovolné

Tradiční závěrečný koncert účastníků 6. ročníku Mistrovského varhanního kurzu v Úterý, konaného pod záštitou Mgr. Martina Baxy, náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče.

Pořádá Úterský spolek BART ve spolupráci s Českým varhanním festivalem za finanční podpory Plzeňského kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a Města Úterý.