akce

Unikátní projekt Západočeské baroko byl představen v Bavorské Železné Rudě

Přidáno 7. 7. 2016

V Kunsträume v Bavorské Železné Rudě byl ve čtvrtek 30. 6. 2016 představen unikátní projekt Západočeského baroka, aby i návštěvníci z Bavorska dostali informace o různých výstupech projektu a možnost navštívit množství kulturních akcí, které jsou v letošním roce pořádány.

Na úvod vystoupil s krátkou zdravicí náměstek hejtmana Plzeňského kraje, Jiří Struček, který mj. všechny přítomné přivítal v Kunsträume, jakémsi "velvyslanectví" Plzeňského kraje v Bavorsku. Popřál všem krásné zážitky, které mohou návštěvníci získat při barokních akcích našeho projektu.

Přítomné přivítal také majitel Kunsträume, pan Kristian Bayerl a pan Herbert Unnasch, jednatel společnosti Arberland Regio, GmbH, Regen, se kterým Plzeňský kraj v oblasti cestovního ruchu úzce spolupracuje.

Slavnostního zahájení se dále z bavorské strany zúčastnili starosta města Zwiesel, Dipl. ng. Franc Xaver Steininger, projektový vedoucí společnosti Ostbayern Tourismusmarketing, GmbH, Regensburg, pan Stephan Moder nebo paní Susanne Wagner, vedoucí oddělení podpory turistického ruchu společnosti Arberland Regio, GmbH, Regen. Z české strany nechyběl též starosta Železné Rudy, pan Michal Šnebergr.

Hlavním bodem byla prezentace projektu Západočeské baroko bavorské straně, kterou připravila a přednesla vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Alena Svobodová, která vznikl celého projektu iniciovala. Ve své prezentaci představila dosavadní výstupy projektu - výstavu barokních fotografií pana Václava Hynčíka, dvd "Plzeňský kraj opředený kouzlem baroka - Jan Blažej Santini Aichl" nebo knihu "Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji. Dále přítomné seznámila s novým portálem www.zapadoceskebaroko.cz, který je určen českým zájemcům o západočeské baroko, přičemž pro německé zájemce bude brzy spuštěn portál "www.zapadoceskebaroko.eu", které nabídne německou mutaci. Přiblížila též vznik a otevření Centra baroka v Mariánské Týnici, v rámci kterého byla slavnostně otevřena nová expozice věnovaná významnému architektu Santinimu. Jedním z hlavních výstupů projektu v letošním roce je pak Letní barokní festival, na jehož jednotlivé akce přítomné i další bavorské návštěvníky srdečně pozvala, aby tak všichni mohli "zažít baroko všemi smysly!"

V Kunstraüme pak po úspěšné prezentaci následovalo zahájení výstavy "Baroko" - fotografií vybraných barokních památek v Plzeňském kraji za účasti autora fotografií, pana Václava Hynčíka, který přítomné seznámil s genezí celé výstavy. Kromě výstavy si též přítomní hosté mohli prohlédnout pomocí tabletu 3D model Mariánské Týnici a též struktivní model kostela Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici, který je dílem ateliéru arch. Jaroslava Drápala. Tento struktivní model představil náměstek hejtmana Jiří Struček společně s Ing. Alenou Svobodovou, jak je vidět na další fotografii.

K zpříjemnění slavností atmosféry přispělo též hudební vystoupení žáků ZUŠ Nýrsko pod vedením pana učitele Tomáše Bastla, kteří zahráli barokní skladby. Celé slavnostní odpoledne bylo zakončeno opětovným zdůrazněním motta celého projektu - BAROKO VŠEMI SMYSLY!