centrum

Unikátní dostavba areálu Mariánské Týnice podle 300 let starých Santiniho plánů zahájena

Přidáno 3. 4. 2017

Pátek 24. března 2017 se navždy zapíše do areálu bývalého poutního místa Mariánská Týnice, kde dnes sídlí Centrum baroka a Muzeum a galerie severního Plzeňska. Byly položeny tři základní kameny budoucí dostavby východního ambitu areálu.

Kamenům, na které poklepala ředitelka muzea, PhDr. Irena Bukačová, náměstkyně ministra kultury ČR, PhDr. Anna Matoušková, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče, Mgr. Martin Baxa a vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Alena Svobodová, požehnal emeritní plzeňský biskup, Mons. František Radkovský. Slavnostního aktu se za Plzeňský kraj zúčastnila kromě náměstka Martina Baxy také náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

Slavnostní položení základních kamenů je také jakýmsi dárkem nejen pro budoucí obnovené poutní místo, ale i k letošnímu, 340. výročí narození architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

Dostavba východního ambitu umožní uskutečnit původně zamýšlenou symetrickou kompozici dvou protilehlých architektonicky provázaných částí s kostelem. Bude ve shodě s původní kompozicí areálu jako symetrického celku, jehož jednotlivé části jsou provázány jak v rovině půdorysu, tak v hmotové kompozici a gradaci.

Ambit bude nové dílo, které dotvoří původní architektonický záměr, jehož hodnota je mimořádné vysoká a zaslouží si proto respekt k jedinečnému architektonickému návrhu. Je plánováno postavit stavbu v analogii k původnímu způsobu (baroko barokně) v ideové spolupráci s Centrem stavebního dědictví v Plasích, které bude garantovat a dokumentovat postup a prezentaci barokních technologií.

Dostavba se bude týkat obnovy kaple Korunování Panny Marie v jihozápadním nároží východního ambitového dvora a výstavby ambitové chodby a kaple Nalezení Páně ve východním ambitovém dvoře pro uzavření areálu ze severovýchodní strany. K tomu přibydou navazující úpravy – odvodnění, osvětlení, zabezpečení – signalizace a kamerový systém, zahradní úpravy, pěší komunikace kolem areálu a schodiště ke kostelu .

Projekt „Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“ byl úspěšný ve 13. výzvě IROPu, přičemž na dostavbu je je alokována částka 47,16 milionů korun (z toho: 85 % tvoří dotace ze strukturálního fondu ERDF ve výši 40,08 mil. Kč, 5 % dotace ze státního rozpočtu ve výši 2,36 mil. Kč a 10 % tvoří spoluúčast Plzeňského kraje ve výši 4,72 mil. Kč).

Celková koncepce obnovy Santiniho projektu bude jedinečnou ukázkou celistvosti barokního areálu, jeho smysluplné a památkově hodnotné a jedinečné obnovy, která nemá v českých zemích obdobu.