střípky

Putovní výstava fotografií Václava Hynčíka „Západočeské baroko“

Přidáno 11. 5. 2016

Jedná se o soubor 24 velkoplošných fotografií Václava Hynčíka představující nejvýznamnější barokní památky Plzeňského kraje, které jsou též uvedeny v autorově fotografické publikaci Baroko

  • 13 fotografií je na šířku, 11 fotografií na výšku o velikosti 90x60 cm
  • fotografie je možné vystavit buď na stojanech (6 je možné zapůjčit OKPC), nebo zavěsit, přičemž každá fotografie má na své zadní části výstup, za který je ji možno zavěsit
  • zapůjčit je možné celý soubor 24 fotografií včetně úvodního panelu, nebo i vybrané fotografie dle požadavku zájemce, a to nejdéle na 30 dnů
  • kontaktní osobou pro zapůjčení je PhDr. Pavel Suk, Ph.D., telefon 734 524 010, e-mail: pavel.suk@plzensky-kraj.cz
  • kontaktní osoba též eviduje harmonogram, který obsahuje termíny a místa zapůjčení v dotyčném roce
  • výstava bude zapůjčena na základě podepsaného protokolu, který bude obsahovat identifikační údaje osoby či instituce, která si výstavu či její část půjčuje a po vrácení bude na uvedený protokol zaznamenán termín vrácení a případné závady na vracených fotografiích

Doposud obsazené termíny:

Muzeum Českého lesa v Tachově 11. 7. – 15. 8. 2016