centrum

Projekt Západočeské baroko byl představen v rámci Týdne sousedů

Přidáno 3. 7. 2017

Unikátní projekt Plzeňského kraje "Západočeské baroko" byl představen ve čtvrtek 29. června 2017 v Kunsträume v Bavorské Železné Rudě v rámci Týdne sousedů, který byl vrcholem pořádaných akcí projektu "Kulturní region Čechy-Bavorsko 2017".

Každý rok je v projektu "Západočeské baroko" akcentován jeden moment z bohaté barokní historie plzeňského regionu. V souvislosti s výročím 300 let od narození české královny a císařovny Marie Terezie je v roce 2017 akcentována role žen v období baroka.

Proto bylo v Bavorské Železné Rudě představeno západočeské baroko dvěma výraznými ženskými osobnostmi, a to českou královnou a císařovnou Marií Terezií (náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu, Mgr. Ivana Bartošová) a hraběnkou Marií Gabrielou Lažanskou z Bukové, rozenou Černínovou z Chudenic (vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Alena Svobodová). Obě dámy přítomným představily dobu baroka jako dobu rozkvětu umění, bohatosti tvarů, zdobnosti a velkoleposti.

Přítomní si mohli s hraběnkou Marií Gabrielou zahrát též její oblíbenou hru v karty. Soutěžící prokázali velké znalosti dějin západočeského baroka a za vítěze určila královna a císařovna Marie Terezie toho, který se dobrovolně zavázal naučit se česky.

Představena byla i výstava fotografíí autora  Chaluka (Lukáše Charwáta) „Baroko“, který se v roce 2016 vydal po stopách Santiniho a připravil výstavu svých fotografií na téma „BA´Rock“ ve spolupráci s CzechTourismem, Rakouskou spolkovou dráhou a šesti českými regiony. Jak řekl: „protože kultura jednoduše „se vším hýbe“ – kdysi byl jeden díl Falcova světového hitu „Rock Me Amadeus“ natočen na jednom námi navštíveném místě – pokřtili jsme tento projekt BA´Rock“.

Návštěvníci mohli zhlédnout též několik kreseb studentů Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu z Plzně, kteří zachytili na svých kresbách barokní památky Plzeňského kraje. Jako malířskou techniku zvolili akrylovou barvu, která je poměrně novým druhem barvy používané v umělecké malbě teprve od druhé poloviny minulého století. Tato barva je v čerstvém stavu ředitelná vodou, v zaschnutém stavu je naopak voděodolná.

Celá prezentace proběhla ve velmi přátelské atmosféře se zaujetím přítomných, což dokázala i následná neformální setkání.