kultura

Pod ochranou svaté Máří

Akce se koná 21. 7. 2017 18:30

barokní slavnost - klášter Plasy, Centrum stavitelského dědictví v Plasích. Vstup zdarma

21.7. pátek

18:30 – Malá pouť ke sv. Máří Magdaléně a mše v kapli (kapacita míst omezená velikostí kaple)

20:00 – koncert v sýpce

22.7. sobota

12:00-18:00 - "Zvonařský den" v CSD Plasy

  • oživení slévárny ve stylu zvonařské dílny  (P. Manoušek + lektor)

  • prezentace zvonařských exponátů ze sbírek NTM

  • dílny pro veřejnost - odlévání zvonků do pískových forem

  • prohlídky Dvora staveb. řemesel s dalšími interaktiv. dílnami

  • Ochutnávky pokrmů z dob baroka

15:00 – požehnání a první rozeznění repliky barokního zvonu pro plaský hospodářský dvůr; přednáška (barokní zvonařství a zvonkohry

17:00 – koncert pro zvony

18:00 – divadlo o sv. Františku

19:00 - Varhanní koncert na unikátní nástroj barokního varhanáře A. Starcka (hraje: Jakub Smešný)

21:30 - po setmění filmová noc zakončená barokním ohňostrojem

Pořádá město Plasy, NTM - Centrum stavitelského dědictví v Plasích a NPÚ - správa kláštera Plasy ve spolupráci s Plzeňským krajem

Využijte dopravu speciálním festivalovým autobusem tam i zpět přes Plzeňskou vstupenku