za barokem

Mariánská Týnice

Přidáno 9. 5. 2016

Mariánská Týnice, kdysi slavné poutní místo v západních Čechách, byla založena cisterciáckým klášterem v Plasích. Svoji dnešní podobu získala v první polovině 18. století.

Kostel Zvěstování Panny Marie s proboštstvím a ambitem byly postaveny podle projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla, významného architekta vrcholného baroka, jehož stavby nacházíme též v Plasích, Kladrubech, Praze a Žďáru na Sázavou. Základní kámen k barokní stavbě položil plaský opat Eugen Tyttl roku 1711 a dal vybudovat kostel na půdorysu rovnoramenného kříže, v jehož středu se klene mohutná kupole zakončená lucernou. Na západ od kostela se nachází ambit, jehož zrcadlová obdoba měla být též na východní straně. Výstavba areálu pokračovala až do roku 1777, kdy byl nový kostel vysvěcen. Proboštství je nádherná budova obrácená fasádou k jihu. Areál je významnou kulturní památkou a krajinnou dominantou severního Plzeňska. Sídlí v něm Muzeum a galerie severního Plzeňska, zřizované Plzeňským krajem.