kultura

Lidové baroko Plzeňského kraje- výstava fotografií Václava Hynčíka

Akce se koná 31.05.2017 17:00

Plzeň, Galerie Jiřího Trnky

Výstava fotografií je tematicky zaměřena na stavby tzv. "selského baroka", dokumentuje a umělecky zachycuje malebnou architekturu venkova  Plzeňského kraje. "Selské baroko" je svébytný sloh, který vychází z baroka, ale i klasicismu. Nejvíce se rozvinul ve venkovském prostředí, kde přetrval až do 19. století.  

Výstava Lidové baroko Plzeňského kraje navazuje na knihu a výstavu fotografií „Baroko Plzeňského kraje“ prezentující významné osobnosti barokního umění Plzeňského kraje v architektuře, malbě i sochařství.

Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.