za barokem

Letní barokní festival zahájí koncert v Mariánské Týnici již 15. června

Přidáno 26. 5. 2016

Do vybraných barokních památek a míst v Plzeňském kraji se během prázdnin opět vrací kulturní program, který navazuje na úspěšný festival 9 týdnů baroka. Slavnostní zahajovací koncert obstará hobojista Vilém Veverka za doprovodu Ensemble 18+ už 15. června v Mariánské Týnici. Letní zážitky pro rodiny s dětmi, zájemce o barokní kulturu a pro domácí i zahraniční návštěvníky připravuje přes 20 regionálních pořadatelů a koordinuje Plzeň 2015. Pro diváky je připravená vážná hudba, divadlo a průvody, tanec, tradiční gastronomie, vůně nebo iluminace památek.

Letní barokní festival

hlavní program festivalu

zahajovací koncert + barokní slavnosti

15. 6. 2016 - Mariánská Týnice

Zahajovací koncert festivalu „Týdny západočeského baroka“

Kostel Zvěstování Panny Marie

17:00 – zahájení výstavy Baroko a jeho svět – architektura Jana Blažeje Santiniho na severním Plzeňsku + číše vína

19:00 – koncert hobojisty Viléma Veverky za doprovodu Ensemble 18+

21:30 – barokní ohňostroj

Vstupenka a jízdenka Plzeň – Týnice a zpět: 300,- Kč

Vstupné na místě a v předprodeji: 270,- Kč / 220,- Kč studenti a senioři

15. 7. 2016 - Muzeum Českého lesa Tachov

Barokní slavnost

15:00 – odjezd autobusu Plzeň – Tachov

16:00 – prohlídka Tachovského Zámku, číše vína (rezervováno pro abonenty autobusu Plzně 2015)

18:00 – zahájení akce

19:00 – komentované prohlídky kostelních varhan

20:00 – barokní fraška v podání souboru Komedyjanti

20:15 – kytarové vystoupení (skladby J. A. Losyho z Losimthalu)

20:45 – varhanní koncert Lenky Čechové v barokním klášterním kostele

22:00 – barokní ohňostroj

22:30 – odjezd autobusu Tachov - Plzeň

Vstupenka a jízdenka Plzeň – Tachov a zpět: 300,- Kč

Vstupné na místě a v předprodeji: 100,- / snížené 50,- / vstupné na barokní ohňostroj 20,-

  

22. 7. 2016 - Zámek Hrádek u Sušice

Barokní slavnost

16:30 – odjezd autobusu Plzeň – Zámek Hrádek

18:00 – slavnostní zahájení komponované barokní slavnosti

18:00 – číše vína (pro abonenty autobusu Plzně 2015)

18:15 – harfový recitál se zpěvem (kaple sv. Valburgy)

18:15 – volná zábava (ochutnávka dobových pokrmů, ukázky sokolnictví, akrobacie na laně, barokní tance, seznámení s barokní etiketou a módou)

20:30 – divadelní hra „Král jelenem“ (zámecký park)

21:45 – barokní ohňostroj

22:15 – odjezd autobusu Zámek Hrádek - Plzeň

Vstupenka a jízdenka Plzeň – Hrádek a zpět: 350,- Kč

Vstupné na místě a v předprodeji: 250,- / snížené 200,-

 

20. 8. 2016 - Zámek Zelená Hora

Barokní slavnost

17:00 – odjezd autobusu Plzeň – Zelená Hora

18:00 – prohlídka zámku a kostela Nanebevzetí Panny Marie, číše vína (rezervováno pro abonenty autobusu Plzně 2015)

19:00 – barokní melodie v podání Adély Škopkové (soprán) a Mikhaila Pashayeva (baryton)

20:30 – Kouzelná flétna (loutkové zpracování opery W. A. Mozarta v podání Petra Vacka, Adély Škopkové, Davida Nolla a Davida Hlaváče)

22:00 – barokní ohňostroj a iluminace zámku a kostela

22:30 – odjezd autobusu Zelená Hora - Plzeň

Vstupenka a jízdenka Plzeň – Zelená hora a zpět: 300,- Kč

Vstupné na místě a v předprodeji: 199,- Kč

 

 26. 8. 2016 - Manětín

Barokní slavnost

15:00 – odjezd autobusu Plzeň – Manětín

16:00 – slavnostní zahájení slavnosti, jarmark, barokní vůně, barokní pohoštění

16:15 – prohlídka Zámku, číše vína (rezervováno pro abonenty autobusu Plzně 2015)

18:30 – průvod k baroknímu kostelu sv. Barbory, výklad k barokním sochám a sousoším, exhibice žonglérů a kejklířů, iluminace barokních soch a sousoší

20:00 – benefiční koncert v kostele sv. Barbory

21:30 – barokní ohňostroj a iluminace manětínského zámku

22:00 – odjezd autobusu Manětín – Plzeň

Vstupenka a jízdenka Plzeň – Manětín a zpět: 300,- Kč

Vstupné na místě a v předprodeji: 150,- Kč / 120,- Kč studenti a senioři

Praktické informace:

Autobusy budou odjíždět ve stanovené časy od Informačního centra Plzeňského kraje (náměstí Republiky 17, Plzeň)

Jako součást balíčku vstupného a jízdného získáváte možnost navštívit uzavřené prohlídky vybraných památek, autobusovou dopravu, přípitek a další benefity!

Cena balíčku:

300,- Kč (Muzeum Českého lesa Tachov, Zámek Zelená Hora, městská barokní slavnost Manětín)

350,- Kč (Zámek Hrádek u Sušice)

Samostatné vstupné na Barokní slavnosti je uvedeno v programu.

Informace též na www.baroko2016.cz