centrum

Letní barokní festival 2017 zahájen

Přidáno 19. 6. 2017

V pátek 9. června 2017 byl v Centru baroka v Muzeu a galerii severního Plzeňska V Mariánské Týnici slavnostně zahájen Letní barokní festival 2017.

Festival byl zahájen stylově, a to příjezdem Marie Gabriely hraběnky Lažanské z Bukové, rozené Černínové z Chudenic, majitelství manětínského panství na návštěvu k opatovi Eugenovi Tyttlovi do Mariánské Týnici. Hraběnku doprovázel i manětínský rodák a znamenitý muzikant, Josef Antonín Planický.

Po slavnostním úvodu v ambitech se všichni přítomní přesunuli do poutního kostela Zvěstování Panny Marie, kde vyslechli zdravice náměstkyně ministra kultury, PhDr. Anny Matouškové, náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče, Mgr. Martina Baxy a ředitelky Muzea a galerie severního Plzeňska, PhDr. Ireny Bukačové.  Z dalších hostů byla přítomna náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu, Mgr. Ivana Bartošová, nebo senátorka MUDr. Milada Emmerová.

Program pokračoval hudbou v podání batří Vilímců, představením barokní kuchařky paní Miroslavy Kuntzmannové a ukázkou dobových tanců. Festival potrvá do 19. srpna 2017, kdy by ho měl uzavřít celodenní program na manětínském zámku. "Během následujících tří měsíců se postupně festival představí na různých místech regionu, například v Klatovech, na Zelené Hoře, v Tachově, Plasích nebo Hrádku u Sušice," konstatoval náměstek hejtmana, Mgr. Martin Baxa. Doprovází ho řada menších kulturních akcí, jejichž přehled najdete na tomto portálu.