za barokem

Klášter Plasy

Přidáno 10. 5. 2016

Jedinečným centrem barokní architektury Plzeňska je cisterciácký klášter v Plasích, v němž se setkaly výjimečné osobnosti barokní kultury a architektury jako byl Jean Baptiste Mathey, Jan Blažej San¬tini a Kilián Ignác Dientzenhofer.

Nejvýznam­nější Santiniho stavbou je konventní budova plaského kláštera, který byl pro své mimořádné hodnoty prohlášen za národní kulturní pa­mátku. Tři Matheovy plaské stavby – prelatura (1683-1699), sýpky (1684, 1685–1686) a kostel sv. Václava (1690–91) vtiskly klášternímu an­sámblu vynikající úroveň a založily tak nové urbanistické pojetí kláštera jako souboru indi­viduálních solitérních řešení. Na dostavbě kon­ventu se podílel K. I. Dientzenhofer jedinečnou oválnou kaplí sv. Benedikta. Součástí souboru klášterních staveb je areál hospodářského dvo­ra a kostel Nanebevzetí Panny Marie, který měl být velkoryse přebudován podle Santiniho, bohužel jen vedutami doku­mentovaného projektu. Vrcholně barokní vybavení interiéru kláštera dokládá spolupráci předních uměleckých osobností 1. poloviny 18. století.