za barokem

Klášter Kladruby

Přidáno 10. 5. 2016

Kladrubský opat Maurus Finzguth (1701–1729) dal přestavět v duchu gotizujícího baroka podle plánů Jana Blažeje Santiniho v letech 1713–1726 klášterní chrám.

Z barokně gotizujících úprav středověkých kostelů představují Kladruby nejrozsáhlejší a nejnáročnější Santiniho dílo. Množství gotizujících článků a jejich expresivní seskupení nemá v barokní architektuře obdobu. Celková hmota chrámu a její začlenění do krajiny nad řekou Úhlavkou prokazuje Santiniho mistrovství. Monumentální kupole s královskou korunou symbolizuje založení kláštera panovníkem (1115, český kníže Vladislav I.)