kultura

Ke cti svatých apoštolů

Akce se koná 1. 7. 2017 19:00

Litice, kostel sv. Petra a Pavla, vstup zdarma

Koncert vážné hudby

program

  • Pavel Josef Vejvanovský (1639–1693): Sonata Sancti Petri & Pauli (1667)
  • Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746): Orchestrální suita č. 8 (Le Journal du Printemps, 1695)
  • Leonardo Leo (1694-1744): Missa Sancti Joannis Nepomuceni in C

 

Účinkují: Kolegium pro duchovní hudbu & Consortium musicum

V předvečer poutní slavnosti k patronům litického kostela, apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi, provedeme v tomto kostele koncert barokní hudby. Krom sonáty k svátku sv. Petra a Pavla od Pavla Josefa Vejvanovského zde zazní orchestrální suita č. 8 G dur od Caspara Ferdinanda Fischera z jeho sbírky Le Journal du Printemps). Závěr koncertu bude patřit provedení nepomucenské mše italského barokního skladatele Leonarda Lea, jež byla ve své době provozována v pražské svatovítské katedrále.

Pořádá: Kolegium pro duchovní hudbu, z.s. za finanční podpory Plzeňského kraje a Městského obvodu Plzeň 6 Litice ve spolupráci s Koinonií Jana Křtitele v Liticích. Akci finančně podpořil Plzeňský kraj.