header centrum baroka

Mediální ohlasy na otevření Centra baroka v Mariánské Týnici

Stejně jako v případě představení portálu unikátního projektu Plzeňského kraje "Západočeské baroko", byla mediální pozornost věnována i slavnostnímu otevření Centra baroka v Mariánské Týnici 15. června 2016.

Plzeňský kraj otevřel Centrum baroka v Mariánské Týnici

V úterý 15. června 2016 bylo slavnostně otevřeno nové Centrum baroka v Mariánské Týnici, a to v prostorách bývalého proboštství (jehož projektantem byl jeden z nejvýznamnějších barokních architektů – Jan Blažej Santini-Aichel), kde sídlí též Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Centrum vzniklo z iniciativy Plzeňského kraje v…

Veřejnosti byl představen portál Západočeské baroko

Nový webový portál byl představen ve čtvrtek 12. května v prostorách hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni. Nový portál www.zapadoceskebaroko.cz vznikl z iniciativy Plzeňského kraje a je v gesci Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK).Kromě nového portálu byla představena také publikace „Mariánské, trojiční a…

Tvář barokního Plzeňska

Západočeské baroko, tedy barokní umění – malířství, architektura a sochařství, které patří k předním památkovým a kulturně historickým hodnotám Plzeňska, je významným kulturním odkazem, na jehož kvality poukázal rok 2015, kdy byla Plzeň hlavním městem evropské kultury.

Centrum baroka v Mariánské Týnici

  • Mariánský Týnec 3, 331 41 Kralovice
V následujícím článku se dozvíte o poslání a působnosti nově zřizovaného Centra baroka v Mariánské Týnici.
  • logo-mmr-white.svg
    Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
    logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg