Vyhledávání

Za poznáním baroka II

 • středa, 20 červen 2018
 • středa, 20 červen 2018
 • každou středu od 16. května do 20. června 2018, vždy od 16:00 hod.,
 • Stará cesta 558, 33101 Plasy, sál SOkA Plzeň-sever

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici a Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Vás srdečně zvou na II. ročník z cyklu přednášek „Za poznáním baroka“ o barokní kultuře a umění v podání předních odborníků

cyklus prednasek 2018 II rocnik

Program:

16.5.2018
PhDr. Martin Mádl, Ph.D. (Ústav dějin a umění, AV ČR)
Barokní nástěnné malby v západních Čechách a výzdoba kláštera v Plasích

23.5.2018
MgA. Pavla Bártová (Státní oblastní archiv v Litoměřicích)
Typologie barokní knižní vazby

30.5.2018
Mgr. Jarmila Skružná (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
Za zdmi plaského kláštera; Procházka nejen barokní klášterní zahradou

6.6.2018
PhDr. Martin Svátoš, CSc. (Kabinet pro klasická studia, AV CR)
Gratulační sborníky opatu Tyttlovi v kontextu dobové obrazové a arteficielní poezie

13.6.2018
PhDr. Miroslav Hus (Západočeské muzeum v Plzni)
Vojenství doby baroka

20.6.2018
Prof. PhDr. lng. Jan Royt Ph.D., DrSc. (Ústav pro dějiny umění FF UK, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK)
Barokní poutní místa v Čechách v 17. a 18. století

 

Přednášky se konají v sále SOkA Plasy každou středu od 16 hod. Cyklus začíná dne 16.5.2018.

Program ke stažení naleznete v příloze.

 

Stáhnout přílohy:

RSS Facebook

 • logo-mmr-white.svg
  Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
  logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
  logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg