Vyhledávání

Planá u Mariánských Lázní

  • 348 15 Planá u Mariánských Lázní
Planá leží v blízkosti Mariánských Lázní a nedaleko jsou i známé Konstantinovy Lázně. Dominantou města je zámek, sestávající se z dvou částí.
Planá u Mariánských Lázní
Severovýchodní křídlo tvoří bývalý hrad ze 13.stol. s osmibokou věží a jihozápadní část zabírá dvoupatrový empírový zámek z přelomu 18. a 19. stol. Na náměstí se dochoval soubor měsťanských domů s barokními a klasicistními fasádami. Ve městě a okolí najdeme dále tyto památky: barokní sloup sv. Jana Nepomuckého, hrad Gutštejn, Krasíkov, Přimda, Volfštejn, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek Kynžvart, katedrála v Kladrubech u Stříbra, klášter v Teplé. Je zde nemocnice, 2 základní školy, střední odborná škola, pošta, knihovna, 3 galerie umění, kino, 2 fotbalová hřiště, atletický stadion, tenisové kurty, hornické muzeum. Dopravní spojení: Silnice 1. třídy Plzeň-Cheb. V blízkosti města vede dálnice Praha-Plzeň-Rozvadov. Dálnice je po stávající komunikaci dostupná po 12 km. Planá leží na železniční trati Praha-Plzeň-Cheb.
 
Historie
První písemné záznamy o Plané pocházejí z roku 1251. Město leželo na obchodní cestě, která vedla z Norimberka přes Cheb dále do Čech. Nejstarší stavební památkou v Plané je románský kostel Petra a Pavla. Kolem roku 1400 byla Planá již poměrně velkým městečkem s náměstím. Město bylo obehnáno příkopy a hradbami, na jihozápadě byl postaven gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. V držení panství Planá se vystřídalo několik šlechtických rodů, které sídlily v plánském zámku. Byli to pánové z Dobrohošti, Žeberkové, Šlikové, Sinzerdorfové, Nostitzové a Nostitz-Rhieneckové. Do dějin města nejvíce zasáhl rod Šliků hornictvím a mincováním. Nejvíce byla Planá postižena v 16. stol., kdy bylo město dvakrát zachváceno epidemií moru a téměř vylidněno. Během třicetileté války bylo město několikrát dobyto vojsky různých armád, mnoho lidí bylo pobito, domy vydrancovány a zpustošeny. V dobách rozkvětu města hlavně na konci 17. stol. se rozvíjela řemesla, obchod, hornictví.
 

RSS Facebook

We're loading the markers, please wait a few seconds…
  • logo-mmr-white.svg
    Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
    logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg