Vyhledávání

Domažlice

  • 344 01 Domažlice
Domažlice se nachází na jihozápadě Čech a čítají cca 11.000 obyvatel. Rozloha města činí 2.462 ha. Domažlice jsou významným kulturním a historickým centrem Chodska a je zde možné shlédnout tyto památky: Chodský hrad, Kostel Svatého Vavřince, Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kaple a hřbitov u sv. Jana Nepomuckého, městské opevnění a brány, Muzeum Chodska, měšťanské domy na náměstí.
Domažlice
Významné osobnosti: Jan Sladký Kozina – vůdce Chodů při chodské rebelii proti Lomikarovi Jindřich Šimon Baar – spisovatel Karel Čapek Matěj-Chod – spisovatel Jindřich Jindřich – malíř Každý rok v srpnu se zde konají CHODSKÉ SLAVNOSTI A VAVŘINECKÁ POUŤ, které vždy přilákají mnoho návštěvníků.
 
Historie
Původní celní osada, která vznikla koncem 9. století na obchodní cestě z Řezna do Čech, zvaná německy Taus. Nad starou osadou založil v letech 1262 – 1265 český král Přemysl Otakar II. hrazené královské město. Za své služby, především za střežení zemských hranic, byli Chodové poddáni přímo panovníkovi a požívali různých práv a výsad. V době husitských válek se Domažlice přidali k táborskému bratrstvu a z města byl vyhnán bohatý městský ptriciát. V roce 1431 došlo v blízkosti města, na vrcholu Baldově, ke známému střetnutí husitů s křižáky, ve kterém husité zvítězili. Po hospodářském a kulturním rozkvětu v konci 15. a během 16. století utrpěly po r. 1620 Domažlice ztráty konfiskací majetku kvůli účasti v odboji proti Habsburkům. K celkovému úpadku značně přispěla třicetiletá válka a velké požáry v letech 1683 a 1747. Nový hospodářský vzestup začal až v polovině 18. století.
 

RSS Facebook

We're loading the markers, please wait a few seconds…
  • logo-mmr-white.svg
    Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
    logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg