Vyhledávání

Bor u Tachova

  • 348 02 Bor u Tachova
Město Bor u Tachova leží v západní části Plzeňského kraje, asi 20 km od hranic s Německem. V současné době má město Bor bez svých osad téměř 2600 obyvatel.
Bor u Tachova
K městu náleží 21 osad, které mají dohromady více než 1200 obyvatel. Ve městě se nachází základní škola, pošta a poliklinika. Poblíž Boru leží rekreační středisko Sycherák. Památky: zámek Bor – přestavovaný v 19. století v pseudogotickém slohu. hrad Přimda poutního kostela sv. Mikuláše. Vzdálenost od Tachova číní asi 15 km, 20 km od hraničního přechodu Rozvadov, 4 km od dálniční křižovatky Nová Hospoda.
 
Historie
Město vzniklo na důležité křižovatce cest u pevného vodního hradu, který je připomínán již v roce 1263. Po jeho vyplenění v roce 1318 bylo obehnáno hradbami, které byly zbořeny až v 19. století. Zbytky hradebních zdí jsou zachovány v severní části města u tzv. Josefské branky. Na sklonku třicetileté války v roce 1647 bylo město vypáleno, další obrovské požáry jsou zaznamenány v letech 1726, 1841 a při závěrečných bojích 2. světové války v květnu 1945. Dominantou Boru je stará válcovitá věž raně gotického vodního hradu, jenž byl v 19. století přestavěn na novogotický zámek. Z historických památek zaslouží pozornost stavba poutního kostela sv. Mikuláše s nástěnnými malbami z 18. století. Černá madona v loretánské kapli nedaleko zámku dala před více než třemi sty lety vzniknout slavným poutím, jejichž tradice byla na začátku devadesátých let minulého století obnovena.
 

RSS Facebook

We're loading the markers, please wait a few seconds…
  • logo-mmr-white.svg
    Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
    logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg