Vyhledávání

Logo a ochranná známka

Kulaté logo s věžičkou se stalo ochrannou známkou projektu Západočeské baroko. O jeho symbolice a pravidlech používání se dozvíte v tomto článku.

logo zcb

Pro prezentaci a propagaci kulturních a vzdělávacích aktivit provozovaných v rámci projektu Plzeňského kraje Západočeské baroko byl v soutěži o grafický návrh logotypu vybrán námět symbolizující centrální kupoli kostela Zvěstování Panny Marie, který společně s proboštstvím a ambitem tvoří jednu z nejvýznamnějších barokních památek Plzeňského kraje, Mariánskou Týnici, sídlo Muzea a galerie severního Plzeňska a Centra baroka. 

Logo je v české a německé verzi registrováno jako ochranná známka Plzeňského kraje v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze pro služby třídy 41, která zahrnuje výchovu, vzdělávání, zábavu, sportovní a kulturní aktivity.

Manuál pro užívání loga je přílohou tohoto článku.

RSS Facebook

  • logo-mmr-white.svg
    Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
    logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg