Vyhledávání

Veřejnosti byl představen portál Západočeské baroko

Webový portál Západočeské baroko byl poprvé představen ve čtvrtek 12. května 2016 v prostorách hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni. Portál vznikl z iniciativy Plzeňského kraje v gesci Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK).

Veřejnosti byl představen portál Západočeské baroko


Původní verzi portálu, k níž se vztahuje obsah tohoto článku, postavila firma „Wense interactive design“. Aktuálně je nasazena nová a modernizovaná verze portálu nadesignovaná společností Agionet s.r.o., neboť původní web již nestačil technickým požadavkům zadavatele. 

„Portál bude sloužit pro informování široké veřejnosti, a to laické i odborné o aktivitách stejnojmenného projektu, který byl zahájen v lednu letošního roku. Na portálu je možné najít odborné informace k jednotlivým směrům baroka v našem regionu, ať už se jedná o architekturu, malířství, sochařství nebo též životní styl v zámku i podzámčí. Těšit se můžete též na recepty barokní kuchyně," vysvětluje Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK .
„Důležitou součásti nového portálu jsou pozvánky na připravované akce, při kterých budou návštěvníci moci vnímat baroko všemi smysly. Tyto zážitky především zprostředkuje Letní barokní festival, který navazuje na úspěšný projekt „9 týdnů baroka“, pořádaný v rámci akcí Plzeň EHMK 2015," doplňuje Jaroslav Šobr, radní pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací.
V samostatné sekci portálu je možné nalézt informace k Centru baroka v Mariánské Týnici, jež je součástí Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, které zřizuje Plzeňský kraj. „Centrum baroka bude slavnostně otevřeno 15. června 2016. Jedná se o další unikátní výstup projektu Západočeské baroko. Ve svém programu se zaměřuje na tři priority – poznání, prezentace a péče o specifický obor kulturního dědictví, které patří k základním charakteristikám regionu. Muzeum bude vytvářet studijní zázemí pro poznání baroka, pomáhat při jeho prezentaci a organizovat programy, které budou mít vzdělávací, osvětový a dokumentační ráz," pokračuje Svobodová.
Prvním odborným výstupem projektu Západočeské baroko je kniha „Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji“, která vznikla za finanční podpory Plzeňského kraje. Představili ji za kolektiv autorů PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., a PhDr. Viktor Kovařík. Tato monumentální práce představuje na téměř 900 stranách nejen soupis těchto památek, které mají mnohdy zásadní urbanistický a krajinářský význam ve volné krajiny, ale též podrobnou dokumentaci včetně dobových i současných fotografií v jednotlivých okresech plzeňského regionu.

Kromě portálu byla představena také publikace „Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji“, která vznikla za finanční podpory Plzeňského kraje a je prvním odborným výstupem projektu Západočeské baroko.

 

RSS Facebook

  • logo-mmr-white.svg
    Projekt Marketingová podpora značky Západočeské baroko byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
    logo-plzensky-kraj.svg logo-plzen-2015.svg
    logo-bavorsko.svg logo-marianska-tynice.svg