životní styl

Barokní sochařství

Přidáno 11. 5. 2016

Galerií pod širým nebem lze nazvat unikátní celky i významné solitéry kamenných skulptur. Baroko přineslo oživení volné krajiny a intravilánu měst a městeček Plzeňska četnými kamenosochařskými výtvarnými díly.

Umístěná v exteriéru, tvoří soubor vynikajících uměleckohistorických, urbanistických a krajinotvorných hodnot plzeňského regionu. Světecké a mariánské sloupy a pilíře, sochy světců, světic a ctností doprovázely život mnoha generací, které se k nim obracely s posvátnou úctou. K významným památkovým celkům patří unikátní barokní soubor soch v městě Manětíně a jeho okolí, jenž vznikl mezi lety 1680 a 1780. Věhlas města, ozna- čovaného za západočeský Kuks nebo perlu západočeského ba- roka, spoluvytvářeli dynastie barokních sochařů rodin Bo- rovců (Štěpán a Václav) a Herscherů (Josef a Ondřej). Kamen- né skulptury, boží muka, kříže a drobná sakrální architektura lemují cesty a zdobí četné návsi českého jihozápadu. K pozoru- hodným sochařům Plzeňska patří především plzeňští sochaři Kristián a Lazar Widmannové (Plzeň, Křimice, Žinkovy, Vejprnice) a pozdně barokní sochař Karel Legat (Kladruby, Mariánská Týnice). Řada lokálních tvůrců opakovala osvědčené a kodifikované ikonografické předlohy světců v četných vari- antách, které objednávala města, farnosti, šlechta i zbožní jednotlivci.