životní styl

Barokní malířství

Přidáno 11. 5. 2016

Oblast západních Čech se může pyšnit jmény význačných malířů období baroka, kteří tvořili v této oblasti, byť byla jejich základna v Praze. Pro klášter v Plasích pracoval freskař a malíř závěsných děl Jan Kryštof Liška pocházející ze Slezska, na jehož dílo zde navázal Jakub Antonín Pink.

Raná tvorba Petra Brandla je nedílně spjata s místy jako Manětín, Chyše, nebo Žlutice, kde pracoval pro rodiny Lažanských, Kokořovských a Michnů z Vacínova. Vedle těchto významných tvůrců výstava upozorní také na vybraná díla lokálních malířů, jako byla malířská rodina plzeňská Seeblumerů, František Josef Lux, Jan Antonín Pink, Eliáš Dollhopf a další. Na výzdobě řady významných architektonických projektů se podíleli malíři nástěnných maleb. V nově dostavěné klášterní bazilice v Kladrubech vymaloval v letech 1726–1727 bavorský malíř Kosma Damian Asam cyklus nástěnných obrazů na motivy Te Deum a s výjevy ze života Panny Marie a Ježíše Krista. Asamovo dílo zásadním způsobem ovlivnilo tvorbu západočeského umělce Julia Františka Luxe, který je autorem maleb v klášteře premonstrátek v Chotěšově a na zámku v Manětíně. Již zmíněný Liška je autorem výmalby sálu v plaské prelatuře a Pink v plaském konventu vymaloval kaple a část ambitu. V západních Čechách působila celá řada dalších umělců. Někteří zde byli trvale usazeni, jiní – Jan Hiebel, Jan Václav Spitzer či Josef Hager – sem zasahovali z Prahy.