barokní kuchyně

Barokní kuchařka slavnostně představena

Přidáno 5. 12. 2016

V krásném prostředí refektáře bývalého cisterciáckého kláštera v Mariánské Týnici, kde dnes kromě muzea sídlí též Centrum baroka, byla v sobotu 3. 12. 2016 od 15.00 slavnostně představena a "pokřtěna" barokní kuchařka paní Miroslavy Kuntzmannové.

Kmotrami a těmi, které kuchařku "Chuť a vůně baroka" představily, byly paní Ing. Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje, která vznik knihy iniciovala. Druhou kmotrou se stala ředitelka muzea a Centra baroka, paní PhDr. Irena Bukačová, která autorce, paní Miroslavě Kuntzmannové, pomohla při sbírání materiálu a poskytla důležité informace k samotné době baroka. Třetí kmotrou pak byla senátorka paní Milada Emmerová. Přítomna byla též náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu, Mgr. Ivana Bartošová. 

Moderátor Stanislav Jurík (pracovník Českého rozhlasu Plzeň) úvodem "vyzpovídal" nejen kmotry, ale i samotnou autorku. PhDr. Irena Bukačová krátce pohovořila o tom, jak se v baroku žilo a vařilo a zdůraznila, že příprava jídla na šlechtickém stole byla považována za mistrovské dílo a kuchaři právem za mistry svého oboru. Po samotném "pokřtění" knihy  následovala autografiáda s autorkou.

Protože se slavnostní představení barokní kuchařky konalo v adventním čase, naučila paní Miroslava Kuntzmannová, která všechny recepty ve své kuchařce skutečnila uvařila, ty, kteří tak ještě neuměli, plést vánočku ze šesti pramenů. Vánočka svým tvarem má připomínat malého Ježíška v peřince a bývá označována jako symbol nového života.

Celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu za velkého zájmu přítomných návštěvníků. V muzeu v té době též probíhala akce k nadcházejícímu svátku sv. Mikuláše - Čertoviny v muzeu, proto mohl návštěvník v muzeu potkat řadu malých, ale i dospělých čertů a čertíků včetně andělů a Mikuláše, který dětem nadělil. Pro ty dospělé se pak krásným dárkem k Vánocům stala barokní kuchařka paní Miroslavy Kuntzmannové.