barokní kuchyně

Barokní kuchařka byla slavnostně pokřtěna

Přidáno 23. 11. 2016

V Českém rozhlasu Plzeň byla v pondělí 21. 11. 2016 slavnostně třemi kmotrami pokřtěna barokní kuchařka paní Kuntzmannové.

Na půdě Českého rozlasu Plzeň v rámci pořadu Setkání s posluchači byla v pondělním podvečeru 21. 11. 2016 slavnostně pokřtěna barokní kuchařka "Chuť a vůně baroka", kterou vydala paní Miroslava Kuntzmannová za finanční podpory Plzeňského kraje.

Za velkého zájmu knihu pokřtily tři její kmotry, z nichž první dvě se významně zasloužily o její vznik. Jako první k cca 150 přítomným promluvila první "kmotra", kterou je paní Ing. Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Ta byla tou, která přiměla autorku knihu vydat. Pohovořila o barokních památkách a unikátním projektu Plzeňského kraje "Západočeské baroko".

Následovala paní PhDr. Irena Bukačová, ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, která poskytla množství důležitých informací autorce knihy. Pohovořila o době baroka, která rozhodně není "dobou temna", jak ji mnozí stále vnímají. Přiblížila stolování v baroku a o pokrmech, které se ocitaly na panských, ale i poddanských stolech. Zdůraznila i některé ideály, které by mohly být vzorem pro dobu dnešní.

Třetí kmotrou se stala známá televizní hlasatelka a moderátorka, paní Marie Retková, která přiblížila přítomným svůj vztah k připravování jídel.

Autorka kniha poté pohovořila o jejím vzniku a přiblížila ji přítomným divákům. Po slavnostním pokřtění knihy následovala beseda s autorkou a kmotrami a autogramiáda. Fotografie ze slavnostní akce budou postupně publikovány.

Barokní kuchařka bude dále představena i v Centru baroka v Mariánské Týnici v sobotu 3. prosince 2016 od 15.00 v refekráři mariánskotýneckého muzea. Všichni zájemci o barokní kuchyni jsou rozhodně vítáni!